Risk- and decision making in large-scale e-Government projects

Spara favorit 25 aug augusti 2015

Leif Sundberg, data- och systemvetenskap

Mitt arbete berör risk- och beslutsanalys inom svensk e-förvaltning. Genom att studera ett antal statliga projekt ämnar avhandlingen få fram en uppfattning av hur beslut tas och vilka riskanalyser som görs. Stora e-förvaltningssatsningar är traditionellt sett högriskprojekt och tidigare forskning har visat att många av dessa inte nått sina mål vilket gjort att stora summor skattepengar gått förlorade. Särskilt intressant i den svenska, decentraliserade myndighetskontexten är samarbetsprojekt och jag arbetar just nu på att studera kopplingar mellan risk och public values/samhällsnytta: Hur når svenska e-förvaltningsprojekt upp till utlovade värden såsom ökad effektivitet, service, transparens och liknande.

Fakta

Doktorand
Leif Sundberg

Ämne
Data- och systemvetenskap

Startår
2014