Forskning

Jordglob magasin

Forskning för en bättre framtid

Välkommen till vår nyhetssida där du kan läsa mer om den fascinerande värld som utgörs av Mittuniversitetets forskning. En snabb inblick i några av de projekt vi driever får du i vårt forskningsmagasin.

Läs och låt dig inspireras

Designstudenter

Gröna klassrum ska ge bättre skolmiljö

I ett gemensamt forskningsprojekt testar Mittuniversitetet och Treälvsskolan i Lit ett nytt koncept för hållbara inomhusmiljöer i skolor....

Virkesterminal

Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler

Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. Mittuniversitetet...

Östersundshems huvudkontor

Ingen ökad stress trots arbetstidsförkortning

Forskarnas slutrapport kring Östersundshems försöksprojekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är nu färdig. Tre enkätundersökningar...

Stefan Forsström

Mittuniversitetet och Försäkringskassan samverkar kring AI

En ny satsning på forskning kring AI (artificiell intelligens) blir verklighet när Mittuniversitetet och Försäkringskassans IT-avdelning...

Skolryggsäck

Forskare vill se nytt fokus på orsaker till pojkars skolprestationer

Pojkar som presterar sämre i skolan bör uppmärksammas än mer i framtida forskning. Det menar forskaren Ingela Åhslund som i sin licentiatavhandl...

Fjällvandrare

Sverige ska bli internationellt ledande inom hållbart friluftsliv och idrott

Mittuniversitetet kommer att leda ett stort, fyraårigt forskningsprogram som ska undersöka effekter av idrott och friluftsliv på natur och...